در کل ۳روش کلی و اصلی برای تهویه مطبوع یک ساختمان می توان در نظر گرفت

در نوع لوله کشی شده ، یونیت ها یا دستگاه های داخلی (منظور نصب شده در داخل ساختمان) وجود دارند که به آنها اواپراتور نیز گفته می شود که با لوله حاوی آب (آب سرد یا گرم) و یا مبرد (گاز فریون) به دستگاه های مستقر در خارج از ساختمان یا مستقر در موتورخانه ساختمان اتصال می یابند

در سیستم های تهویه مطبوع کانالی ، دستگاه ها هم می توانند به صورت دو تکه باشند و هم یک تکه .منظور از دو تکه این است که دستگاه های نسبتا بزرگی مانند دستگاه هواساز به صورت مرکزی بر روی بام یا حیاط ساختمان نصب شده که دقیقا مانند فن کویل ها دارای لوله هایی (کویل هایی) هستند که با لوله کشی به دستگاه های مستقر در موتورخانه یا مستقر بر روی بام مانند بویلر ، چیلر ، دستگاه VRFو GHPو متصل شده و عمل سرمایش یا گرمایش هوا را مانند فن کویل ها انجام می دهند ولی با این تفاوت که ابعاد بزرگی دارند و پس از سرد و گرم کردن ، تنظیم رطوبت و فیلتراسیون

 

هوا ، هوا را با کانال کشی در تمام طبقات یا قسمت های مختلف یک ساختمان یا سوله و سالن توزیع می کنند. همچنین دارای کانال ورودی هوای تازه هستند و می توانند هوای تازه را به هر میزان دلخواه وارد ساختمان کنند

اگر در ساختمان به همه وظایف اشاره شده برای تهویه مطبوع نیاز باشد بهترین راه حل استفاده ترکیبی از سیستم های تهویه مطبوع کانالی و لوله کشی شده، است. البته در برخی پروژه ها فقط سیستم لوله کشی شده یا کانال کشی شده به تنهایی پاسخگوی نیازهای اساسی