نحوه جوش لوله مسی با سیم جوش پانزده درصد و بوسیله شعله خنثی اکسی استیلن (کاربید)

 

بعد از مقداری حرارت به اتصال مورد نظر که مهم هم نیست از کجا شروع کرده باشید

 

حرارت دادن را اینقدر ادامه دهید تا رنگ اتصال قرمز و طلایی شود

 

و آن قدر حرارت دادن را ادامه می دهیم تا اتصال سرخ شود

 

ماده لحیم کاری، حرارت را دنبال کرده و در هرجایی که داغ است شروع به پخش شدن می کند

 

ما باید تمام اطراف محل اتصال را همین طور حرارت دهیم

 

تا مادامی که خوب داغ شود تا ماده لحیم کاری تبدیل به مایع شود

 

پس برای به دست اوردن یک اتصال سخت ومحکم باید شعله بیشتری در محل اتصال بگیرید.

 

و باید اینقدر گرم کنید تا مایع لحیم کاری از آن خارج شود

 

سعی نکنید با شعله مواد لحیم کاری را ذوب کنید باید اجازه دهید فلز داغ آن را ذوب کند به هر حال این برای مس بهتر است

 

در حقیقت کاری که ما انجام می دهیم و بیرون آوردن مایع لحیم کاری در محل اتصال است

 

شما باید با خود میله لحیم کاری مایع را پخش و نگه دارید

 

و اگر می خواهید مطمئن شوید در پایین اتصال خوب لحیم کاری شده

 

بایدچیزی شبیه به یک قطره درست کنید

 

پس شعله را به پشت و پایین حرکت دهید

 

حالا شما به جای یک اتصال شل و سست یک اتصال خوب و محکم دارید