اطلاعات کلی راجع به تهویه مطبوع

تاسیسات تهویه مطبوع به سیستم هایی گفته می شود که در تهویه هوای داخل ساختمان ها نقش اساسی ایفا می کنند. این
سیستم ها شامل دستگاه های متعددی )گرمایشی و سرمایشی( می باشند. آالینده های هوا از طریق تهویه مطبوع به طور کامل
حذف می گردد

تاسیسات تهویه مطبوع در حقیقت این وظیفه را دارند که هوای بیرون از ساختمان را به داخل ساختمان منتقل کنند و هوای آلوده
داخل ساختمان را به سمت بیرون هدایت نمایند. یک چرخش یکنواخت از هوا در سیستم های تهویه در ساختمان به وجود می
آید. هدف کلی از نصب سیستم های تهویه مطبوع در ساختمان ها، فراهم کردن هوای سالم برای کار و زندگی و انجام امور روزانه
است. تاسیسات تهویه مطبوع از طریق رقیق کردن آالینده های هوای موجود در ساختمان و حذف آنها، هوای سالم را برای افراد
تامین میکنند.

 • سرعت تهویه جهت جریان هوا
 • الگوی جریان هوا یا الگوی توزیع هوا
  *چنانچه عوامل فوق در راستای یکدیگر برای ساختمان تامین شود به طور قطع میتوان گفت که تاسیسات تهویه مطبوع در
  بهترین حالت خود قرار دارند

به طور کلی سه شیوه متداول برای اجرای تاسیسات تهویه مطبوع معرفی شده است. ساختمان ها بسته به شرایط به ویژه امکانات
موجود از یکی از این سه روش یا ترکیبی از هر سه استفاده میکنند. این سه روش عبارتند از: تهویه مطبوع به صورت طبیعی،
تهویه مکانیکی و استفاده از سیستم های تهویه هیبریدی.
اهداف سیستم های تهویه

 • کنترل رطوبت و تثبیت دما
 • توزیع متمرکز هوا
 • ساخت هوای پاک
 • صرفه جویی در مصرف انرژی

هنگامی که صحبت از تهویه مطبوع مکانیکی برای ساختمان به وجود میآید، منظور، در حقیقت، استفاده از دستگاه هایی است که
به صورت فیزیکی و مکانیکی عمل تهویه هوا را انجام می دهند. انواع فن ها که در پنجره ها یا روی دیوار نصب می شوند می توانند
در جریان هوا از داخل به خارج ساختمان یا بالعکس نقش مهمی داشته باشند.
بسیاری از دستگاه های تهویه مطبوع را که به صورت مکانیکی، هوای تازه در اختیار ساختمان قرار می دهند در بازار می شناسید.
این تجهیزات از طریق تعدیل شرایط دمایی و رطوبت هوا در هر لحظه هوای تازه را تامین می کنند. دستگاه های تهویه مطبوع بر
روی سقف ساختمان، دیوارها و حتی در کف قابل نصب هستند. از این سیستم های تهویه مطبوع در قسمت های مختلف یک
ساختمان نظیر سرویس های بهداشتی، حمام، آشپزخانه و هر یک از اتاق ها میتوان به صورت مجزا و یا یکپارچه استفاده کرد

 • نوع دستگاه
 • مدل دستگاه
 • ظرفیت سرمایشی
 • ظرفیت گرمایشی
 • نوسانات ارزی
 • تولید داخل و یا وارداتی
 • برند سازنده دستگاه
 • تهویه مطبوع هیبریدی )دستگاه تهویه مطبوع هیبریدی به دستگاهی گفته میشود که قابلیت گرمایشی و سرمایشی را به صورت
  یکپارچه در یک دستگاه ارائه می دهد. خرید سیستم های هیبریدی برای تهویه ساختمان از لحاظ قیمت، مقرون به صرفه تر است(
 • دستگاه مورد نظر باید توانایی تأمین نیازهای تهویه ساختمان را داشته باشد.
 • دستگاه باید در انتقال هوا از داخل ساختمان به بیرون و یا بالعکس با راندمان باال عمل کند.
 • دستگاه ها باید مجهز به فیلترهای قوی بوده تا آالینده های موجود در هوا را تا حد ممکن حذف کنند .
 • سیستم مورد نظر در تمامی شرایط آب و هوایی و متناسب با سرعت جریان هوای متفاوت باید قابل استفاده باشد .
 • دما و رطوبت هوا از طریق این سیستم ها به طور کامل باید قابل کنترل است.

هنگام در نظر گرفتن کاربری ساختمان هنگام خرید دستگاه های تهویه مطبوع الزم است به وسعت محوطه و ظرفیت تهویه
دستگاه دقت داشته باشید. شرکت های تولید کننده این سیستم ها الزم است که نسخه های مختلفی از استانداردها را در این
حوزه در اختیار داشته باشند
در نظر گرفتن یک مکان مناسب برای نصب سیستم های تهویه مطبوع در ساختمان یک ضرورت محسوب میشود. برای نصب این
دستگاه ها حتما باید از نظر مهندسان و کارشناسان شرکت های مجرب نظیر شرکت فنی مهندسی نیکسازان ابنیه مهر بهره
گرفت .خرید سیستم های تهویه می تواند تا سالهای طوالنی شرایط هوایی ساختمان را در حد متعادل و مطبوع نگه دارد.

تاسیسات مکانیکی و سیستم تهویه مطبوع ساختمان

در مورد تأسیسات مکانیکی نظرات مختلفی وجود دارد اما میتوان گفت: تأسیسات مکانیکی دانش مبارزه با طبیعت است. بر خالف
جاذبه آب را باال کشیدن، گرما در فصل سرد و سرما در فصل گرم، هوای تازه در اجتماعی از انسانها، تخلیه گازها از محل تولید
و… . تأسیسات مکانیکی دانش رفاه جانداران در مبارزهای تمام عیار با طبیعت است.

وظایف ما در ارائه خدمات تاسیساتی با به کارگیری مهندسین مجرب

نصب، تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی ساختمان، گرمایش، سرمایش و سیستم های تهویه مطبوع شامل اسپلیت یونیت، سیستم کانالی، چیلر، سیستمVRF ، واحد هواساز، برج خنک کننده، فن کویل، دیگ بخار، سیستم گرمایش، بخاری واحد ، دیگ دیواری، مشعل، گرمایش از کف و … برای سیستم های مذکور خالصه وظایف مربوطه به شرح زیر می باشد:

مطالعه نقشه ها و مشخصات، تخمین مواد مصرفی مانند لوله ها، تعداد اتصاالت، سیم جوش، کانال ها و غیره و یافتن بهترین چیدمان خطوط لوله بین پانل های داخلی و خارجی.

طراحی چیدمان تجهیزات پایپینگ یا به انگلیسی Piping in Layout Equipment باید بر اساس مالحظات خاصی انجام شود. طرح نهایی چیدمان تجهیزات روی نقشه باید به نحوی انجام شده باشد که ایمن و مقرون به صرفه باشد. از این رو، مهندس پایپینگ باید مفهوم طراحی چیدمان تجهیزات پایپینگ را درک کند و در حین آمادهسازی طرح، باید یک طراحی پایدار، کارآمد و غیرخطرناک را آماده کند. به طور کلی، از آنجایی که چرخههای مختلف فرآیندی در پاالیشگاههای نفت، مجتمعهای پتروشیمی، کارخانههای کود شیمیایی و کارخانههای شیمیایی و دارویی نیاز به تأسیسات پایپینگ مختلف میباشد توجه ویژه به مواد و فرآوردههای آن برای طراحی چیدمان تجهیزات پایپینگ حیاتی میباشد.