در این روش باید از لوله دیگری نیز به عنوان ابزار استفاده کنید و آن را به قسمت آسیب دیده لوله اول مونتاژ کنید. البته باید قبل از این کار قسمت نشتی آن را با استفاده از یک کاتر ببرید و داخل لوله اول را نیز پلیسهگیری کنید

این روش، یکی از سادهترین روشها برای رفع نشتی لوله مسی به شمار میآید. به طور کلی لولههای مسی از سه قسمت اتصال، روکش و پیچ نگهدارنده تشکیل شده است. در زمان سفتکردن پیچ نگهدارنده، روکش در بین این قسمت و اتصال فلزی سفت میشود، باعث ایجاد پیوند قوی و جلوگیری از هرگونه نشتی ممکن میگردد.

 

برای استفاده کردن از این روش، نیاز است تا ابتدا قسمتی نشت دار را با استفاده از کاتر ببرید و داخل لوله مورد نظر را مقداری گشاد کنید. قبل از انجام هر کاری به اتصال فلزی کمی روغن بزنید تا روان تر حرکت کند و کارتان راحت تر شود

این کیت، یک دستمال آغشته به اپوکسی دارد و میتواند به صورت موقتی نشت لوله مسی ببندد تا لوله مورد نظر ترمیم شود. دقت کنید که قبل از استفاده از بتونه این کیت باید آن را به مدت یک دقیقه در آب قرار دهید

یکی از مواد سازنده این چسب، یک پلمیر قوی است که هنگام قرارگیری روی لوله با آن پیوند بسیار قوی را ایجاد میکند و باعث از بین رفتن نشتیهای مختلف میگردد. از این چسب به مدت چند روز میتوان استفاده کرد و غیرسمی است. همچنین استفاده از این چسب برای لولههای نزدیک دیوار مناسب نیست، زیرا فضای مناسب برای انجام این کار را ندارند

یکی از روشهای مرسوم و سنتی برای تعمیر نشتیهای مختلف، استفاده از لحیم کاری است. برای رفع نشتی لوله مسی با استفاده

 

از لحیم کاری ابتدا نیاز است تا شیر فلکه اصلی آب یا گاز را ببندید، سپس آنها را تمیز کنید. بعد از آن باید کمی شار روی لوله

 

مسی بریزید و آن را کمی گرم کنید تا رنگ شار مورد نظر عوض شود. بعد ازا انجام این کار باید لحیم را روی نشتی قرار دهید و

 

فرآیند لحیم کاری را شروع کنید

این روشها، یکی از سریعترین راهکار برای رفع نشتی لوله مسی به شمار میآید. سایز این گیره را باید با توجه به سایز لوله موردنظر انتخاب کنید و بعد از خرید آن را به نشتی موردنظر متصل کنید